AVIZE / AUTORIZĂRI DSP 

a

Structura și funcționarea Compartimentului Avize / Autorizări dsp

A

a

DOCUMENTE NECESARE ȘI PROCEDURI

Pentru obținerea Autorizației sanitare în baza declarației pe propria răspundere ai nevoie de următoarele acte:

 • Cerere tip;
 • Declarație semnată de titularul activității, cu referire la condițiile igienico-sanitare;
  Memoriu tehnic;
 • Plan de situație cu încadrarea în zonă;
 • Schițele cu detaliile de structură funcțională și cu dotările existente;
 • Actul de înființare al solicitantului;
 • Actul care să dovedească deținerea spațiului.

Dosarul depus pentru Autorizația sanitară în baza referatului de evaluare trebuie să fie însoțit de următoarele documente:

 • Cerere tip;
 • Memoriu tehnic;
 • Plan de situație cu încadrarea în zonă;
 • Schițele cu detaliile de structură funcțională și cu dotările existente;
 • Actul de înființare al solicitantului;
 • Actul care să dovedească deținerea spațiului.
 • Chitanța de plată care să dovedească achitarea tarifului de autorizare;
 • Alte documente din care să reiasă cerințele legale incidente domeniului – dacă este cazul.

În ceea ce privește Certificarea Conformității cu normele de igienă și sănătate publică, dosarul trebuie să conțină:

 • Cerere tip;
 • Memoriu tehnic;
 • Schițele cu detaliile de structură funcțională și cu dotările existente;
 • Actul de înființare al solicitantului;
 • Actul care să dovedească deținerea spațiului;
 • Chitanța conform căreia a fost achitat tariful de certificare.


ECONOMISEȘTE TIMP ȘI ENERGIE

Când vorbim de avize și autorizări de la Direcția de Sănătate Publică, cel mai frecvent este nevoie de eliberarea următoarelor acte: Autorizația sanitară în baza declarației pe propria răspundere, Autorizația sanitară în baza referatului de evaluare, Certificarea Conformității cu normele de igienă și sănătate publică, și Asistență de specialitate pentru proiecte de amplasare, construire, amenajare, modificare a unităților cu risc pentru sănătatea populației.

Pentru fiecare dintre aceste autorizări sunt necesare o serie de acte ce trebuie depuse la DSP. Soluționarea cererilor va avea loc în 20 de zile de la data înregistrării lor, însă poate fi și urgentată, dacă plătești o taxă suplimentară, caz în care va dura cel mult 5 zile lucrătoare.

aa

a

CERE OFERTĂ PENTRU AVIZE / AUTORIZĂRI DSP 

Vrei să apelezi la serviciile noastre? Completează formularul de mai jos, iar noi iți vom trimite o ofertă în aceeași zi.

Formular - Cere ofertă

a

a

Pentru Asistență de specialitate în proiecte de amplasare, construire, amenajare, modificare a unităților cu risc pentru sănătatea populației sunt necesare:

 • Cerere tip;
 • Certificat de urbanism;
 • Actul de înființare al solicitantului;
 • Plan de amplasare în zonă ( trebuie specificate vecinătățile imediate);
 • Proiectul obiectivului;
 • Memoriu tehnic și Dovada plății tarifului aferent solicitării.

VREM SĂ FIM PARTENERUL BUSINESSULUI TĂU

DESPRE NOI VEZI SERVICII