LICENȚĂ DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU

a

OBȚINE ACUM LICENȚA DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU

A

a

DOCUMENTE ȘI PROCEDURI

Documente pe care trebuie să le ai în vedere:

  • Cerere tip;
  • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul
    Național al Registrului Comerțului;
  • Actul constitutiv din care să reiasă că un obiect secundar al societății este activitatea de transport rutier;
  • Actele persoanei care va conduce permanent și efectiv activitatea de transport (decizia de numire și certificatul de pregătire profesională emis de ARR);
  • Lista cu vehicule deținute și utilizate de firmă.

Societatea trebuie să solicite de la ARR un certificat de transport în cont propriu, care se eliberează pe o perioadă de 5 ani. Este un document nominal al societății și poate fi reînnoit în ultimul an de valabilitate. În acest interval, toate modificările apărute la documentele care au fost necesare la eliberare trebuie transmise către ARR în 15 zile.ECONOMISEȘTE TIMP ȘI ENERGIE

Transportul în cont propriu se face atunci când persoana ce oferă acest serviciu nu încasează suplimentar pentru această activitate. Mai exact e vorba de situațiile în care sunt transportate mărfurile sau diverse proprietăți ale societăților comercial în scopul de a fi vândute sau transferate către un alt punct de lucru sau sunt transportați angajații în interes de serviciu.

Pentru a putea folosi vehicule de transport în cont propriu, societatea trebuie să îndeplinească condiția de competență profesională. Acest lucru presupune ca persoana desemnată să conducă permanent să aibă un certificat de pregătire profesională, eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

a

CERE OFERTĂ PENTRU LICENȚĂ DE TRANSPORT

Vrei să apelezi la serviciile noastre? Completează formularul de mai jos, iar noi iți vom trimite o ofertă în aceeași zi.

Formular - Cere ofertă

aa

a

a

.

VREM SĂ FIM PARTENERUL BUSINESSULUI TĂU

DESPRE NOI VEZI SERVICII