TERMENI ȘI CONDIȚII

**Termeni și Condiții – Servicii de Înființare, Modificare Firme și furnizare semnatură electronică in cloud**

Ultima actualizare: [ 21.12.2024

**1. Introducere**

1.1. Acești Termeni și Condiții (denumiți în continuare “Termeni”) reglementează relația dintre utilizator (denumit în continuare “Client”) și entitatea furnizoare de servicii (denumită în continuare “Noi” sau “Facem Firme”) cu privire la înființarea și modificarea firmelor prin intermediul platformei noastre online.

1.2. Acceptarea integrală și necondiționată a acestor Termeni este necesară pentru utilizarea Serviciilor noastre. Prin urmare, dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu utilizați Serviciile noastre.

**2. Serviciile Oferite**

2.1. Furnizăm Servicii de Înființare și Modificare Firme la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

2.2. Ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea Serviciilor către orice entitate sau individ fără notificare prealabilă, conform legilor și reglementărilor în vigoare.

**3. Politici Adiționale**

3.1. Pe lângă acești Termeni, vă îndemnăm să citiți cu atenție:

3.1.1. Politica de Confidențialitate – privind prelucrarea datelor personale,

3.1.2. Politica de Utilizare Cockies

**4. Contractul**

4.1. Colectiv, aceste documente formează un contract (denumit în continuare “Contractul”), pentru care vă exprimați consimțământul prin utilizarea Serviciilor noastre.

4.2. Am urmărit să redactăm Contractul într-un mod clar și transparent. Dacă aveți sugestii pentru îmbunătățirea acestuia sau întrebări referitoare la clauzele sale, vă stăm la dispoziție pentru contact.

**5. Părțile Contractului**

**5.1. Furnizorul**

5.1.1. Furnizorul Serviciilor și entitatea cu care încheiați Contractul este societatea comerciala www.FacemFirme.ro SRL, persoană juridică română, cu sediul Sat Dudu, Comuna Chiajna, Strada SALCAMILOR, Nr. 23, camera 1, Scara C, Etaj 3, Ap. 13, Judet Ilfov

CUI 48950978.

5.1.2. Furnizarea Serviciilor se bazează pe colaborarea cu furnizori terți, colaboratori externi și entități afiliate, responsabilitatea noastră extinzându-se asupra activităților acestora în furnizarea Serviciilor.

**5.2. Beneficiarul**

5.2.1. Beneficiarul Serviciilor poate fi o persoană fizică sau juridică.

5.2.2. Dacă beneficiați de Servicii în nume propriu, sunteți denumit “Client” în contextul dumneavoastră ca persoană fizică.

5.2.3. Dacă Beneficiarul Serviciilor este o persoană juridică, suntem referiți la “dvs.” ca reprezentant legal al acesteia.

5.2.4. Împreună, părțile Contractului formează relația contractuală dintre Noi și dumneavoastră.

**6. Procesul de Consimțământ**

6.1. Pentru a beneficia de Serviciile noastre, este esențial să vă exprimați acordul cu prevederile Contractului. Vă recomandăm să parcurgeți cu atenție întregul document înainte de a vă manifesta consimțământul. Contractul se finalizează în format electronic și poate presupune obligații financiare din partea dumneavoastră.

6.2. Puteți exprima consimțământul față de Contract prin realizarea unei acțiuni specifice care confirmă acceptarea clauzelor contractuale, în cazul în care această opțiune este disponibilă în cadrul Serviciilor. Spre exemplu, la solicitarea furnizării Serviciilor prin intermediul formularului nostru de comandă sau la accesarea aplicației noastre pentru generarea documentelor, este necesar să alegeți opțiunea de acceptare a Condițiilor Generale. Utilizarea platformei facefirme.ro implică, de asemenea, acceptarea implicită a Contractului.

6.3. Consimțământul poate fi exprimat și prin alte mijloace care să evidențieze clar intenția dumneavoastră de a intra în Contract. De exemplu, când ne adresați o solicitare în scris sau prin alte mijloace durabile pentru furnizarea Serviciilor, inclusiv prin intermediul emailului sau al unei platforme de mesagerie.

6.2.1. **Servicii de Înființare și Modificare a Firmelor 

Consultanții noștri de la Facem Firme vă sunt alături în procesul complet de întocmire a dosarului necesar înregistrării la Registrul Comerțului a societăților cu răspundere limitată (SRL), a persoanelor fizice autorizate (PFA), a întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale (II) sau ai unei întreprinderi familiale (IF).

**6.3. Comunicarea între Părți**

Comunicarea între dumneavoastră și noi se va realiza prin canalele de comunicare electronice, cum ar fi emailul sau aplicațiile de mesagerie,  whatsapp, precum și prin intermediul apelurilor telefonice. La începutul relației contractuale, ne veți furniza adresa de email și numărul de telefon prin care vom comunica. Orice comunicare prin email sau numărul de telefon indicat se va considera a avea loc între noi și dumneavoastră. După stabilirea relației contractuale, nu ne revine responsabilitatea de a verifica identitatea persoanei cu care comunicăm. Dacă apar schimbări în datele dvs. de contact sau aveți suspiciuni privind utilizarea neautorizată a acestora, vă rugăm să ne informați imediat.

**6.4. Furnizarea Datelor**

6.4.1. Aveți responsabilitatea de a ne furniza corect toate datele necesare completării documentelor de înființare a firmei, iar noi ne angajăm să completăm documentele cu precizie. De asemenea, sunteți responsabil de informarea corectă a persoanelor ale căror date personale le furnizați în vederea completării documentelor.

**6.5. Actele și Informațiile Suplimentare**

6.5.1. În vederea întocmirii complete a dosarului, este posibil să ni se furnizeze acte precum dovada dreptului de proprietate sau a pregătirii profesionale, precum și informații legate de activitatea viitoare a firmei. Prin conformitatea cu prevederile articolului 322 din Codul Penal, confirmați autenticitatea tuturor actelor furnizate și vă asumați responsabilitatea corectitudinii informațiilor comunicate. Sunteți responsabil pentru consecințele juridice ale actelor și informațiilor utilizate în procedurile de înființare a firmei, iar noi ne rezervăm dreptul de a recupera eventuale prejudicii cauzate de furnizarea de acte sau informații false.

**6.6. Stabilirea Prețului și Plasarea Comenzii**

6.6.1. În funcție de cerințele dumneavoastră, consultanții noștri vă vor informa cu privire la documentele care urmează să fie livrate, serviciile prestate și costul acestora. Prin achitarea prețului stabilit, vă exprimați acordul explicit cu privire la executarea Contractului, respectiv livrarea documentelor solicitate și prestarea serviciilor alese. După efectuarea plății, vă asumați pierderea dreptului de retragere din Contract după executarea integrală a obligațiilor noastre.

**6.7. Livrarea Documentelor**

6.7.1. Documentele vor fi livrate pe adresa de email indicată de dumneavoastră, după ce toate datele necesare au fost comunicate și prețul a fost achitat. Vă rugăm să aveți în vedere că, odată cu livrarea documentelor, Serviciile vor fi considerate prestate integral, iar retragerea din contract nu va mai fi posibilă conform legislației în vigoare.

**6.8. Depunerea Dosarului**

6.8.1. Aveți opțiunea de a beneficia de serviciile noastre de înființare și modificare a firmelor 100% online, inclusiv depunerea dosarului prin intermediul unui reprezentant desemnat. 

**7.  Vanzare  semnatura digitala Transped**

7.1.Facemfirme.ro acționează în calitate de revânzător autorizat al semnăturilor electronice emise de Trans Sped S.A. în conformitate cu prevederile legale și contractuale. Menționăm expres că semnătura electronică inclusă în certificatul calificat este produsul emis de către Trans Sped S.A. Apreciem colaborarea cu Trans Sped S.A. și confirmăm că oferim servicii de revânzare a semnăturilor electronice în conformitate cu standardele și reglementările aplicabile.

7.2.Eliberarea unui certificat digital calificat respectă prevederile Codului de Procedură Penală și ale Codului de Procedură Civilă, precum și instrucțiunile publicate pe pagina www.transsped.ro.

7.3. În cadrul procedurilor de vânzare și eliberare a semnăturii electronice, sunt aplicate simultan termenii și condițiile disponibile pe site-ul www.transsped.ro (https://www.transsped.ro/files/policy/Trans%20Sped-Conditii%20Generale%20-%20RO.pdf).

7.4. Facemfirme.ro exonerează de răspundere pentru orice erori tehnice survenite în cursul procesului de emitere a semnăturii electronice, atât în timpul acestuia, cât și după obținerea certificatului.

7.5. În eventualitatea în care procesarea plății este realizată cu succes, însă emiterea semnăturii electronice nu se concretizează din cauze tehnice, Clientul este obligat să informeze facemfirme.ro în acest sens. Facemfirme.ro dispune de un interval de 2 zile lucrătoare pentru a investiga și verifica eroarea tehnică în colaborare cu furnizorul. Dacă, în decurs de 3 zile, semnătura electronică nu este emisă, facemfirme.ro declanșează procedura de restituire a contravalorii plătite prin intermediul procesatorului de plată.