CESIUNE DE CREANȚĂ 

a

cE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE CESIUNEA DE CREANȚĂ?

A

ONORARIU + TAXE
Cesiune de creanță - obține cea mai bună ofertă!
Contract de cesiune - obține cea mai bună ofertă!
Cesionare părți sociale - 600 RON
Contact

ECONOMISEȘTE TIMP ȘI ENERGIE

Conform Codului Civil, Art. 1566, cesiunea de creanță este „convenția prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanță împotriva unui terț”. Cesiune de creanțe are loc în momentul în care o societate nu încasează la timp, de la creditori, datoriile și poate risca probleme financiare. Mai exact, este un instrument care ajută la păstrarea fluxului de numerar într-o companie.

a

a

DOCUMENTE NECESARE ȘI PROCEDURI

Pentru a se realiza contractul de cedare de creanță nu este necesar acordul debitorului, ci acesta se face între creditor și cesionar. Părțile implicate în cesiunea de creanțe sunt:

Creditorul – entitatea căreia i se datorează bani în urma furnizării unor servicii, a comercializării de produse sau a unui împrumut;

Cesionarul – persoană care are un contract de cesiune prin care i se transferă un bun sau un drept. El are rolul de a obține creanțele în numele creditorului;

Debitorul – entitatea care îi datorează bani creditorului (terța persoană).

În momentul în care are loc o cesiune de creanță se face și un contract în care trebuie să fie trecute următoarele informații: prețul creanțelor cesionate, valoarea cesiunii și scadența. Cesiunea de creanțe poate fi:

Cu titlu gratuit – cazul în care sunt trecute în contractul de donație indicații specifice;

Cu titlu oneros – trebuie respectat contractul de vânzare cumpărare și/sau o altă acțiune prin care se realizează transferul de creanțe;

Parțială – înstrăinarea se face pe părți;

Succesivă – aceeași creanță este primită de mai mulți cesionari.


CERE OFERTĂ CESIUNE DE CREANȚĂ

Vrei să apelezi la serviciile noastre? Completează formularul de mai jos, iar noi iți vom trimite o ofertă în aceeași zi.

Formular - Cere ofertă

A

IMPORTANT

a

  • Părțile implicate trebuie să respecte toate drepturile și obligațiile impuse de contract;
  • Motive de cesiune nu pot deveni salariile, pensiile de întreținere și creanțele personale.
  • Trebuie să se comunice debitorului faptul că va apărea un nou creditor și se vor adăugat niște clauze foarte importante;
  • Nu toate creanțele pot fi cesionate. Codul Civil interzice cedarea unor creanțe pe care le consideră netransmisibile, dar și a celor a căror prestație implicată e alta decât achitarea unei plăți.
  • Debitorul se poate opune cesiunii de creanță atunci când titlul este nul.

VREM SĂ FIM PARTENERUL BUSINESSULUI TĂU

DESPRE NOI VEZI SERVICII